آدرس:

کرج – حصارک- میدان دانشگاه- دانشگاه خوارزمی- طبقه دوم ساختمان اداری – معاونت دانشجویی

كد پستي :    37551-31979    تلفكس :  34550702-026

تهران - خيابان شهيد مفتح - نرسيده به خيابان انقلاب -پلاك  49 – دانشگاه خوارزمی - معاونت دانشجويي

كد پستي : 14911-15719         تلفكس :  88830893-021