منو های اصلی
Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجراي برنامه كوهپيمايي دانشجويان دختر تهران روستاي فشم –آبشار ايگل

اين برنامه با حضور 40 نفر از دانشجويان دختر دانشگاه در تاريخ 27/7/96  با سرپرستي آقاي فرهنگ معيري و خانم دژوان به مقصد فشم روستا وآبشار ايگل برگزار گرديد.

                                                                                             مدیریت تربیت بدنی