منو های اصلی
Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجراي برنامه كوهپيمايي عمومي دانشجويان پسر كرج به مقصد آبشارسپهسالار در تاريخ 1/2/96 به تعداد 20نفر

اجراي برنامه كوهپيمايي عمومي دانشجويان پسر كرج به مقصد آبشارسپهسالار در تاريخ 1/2/96 به تعداد 20نفر به سرپرستي آقاي وارسته