منو های اصلی
Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجرای برنامه کوهپیمایی عمومی دانشجویان

اجراي برنامه كوهپيمايي عمومي دانشجويان پسر تهران روز پنجشنبه 28ارديبهشت با حضور 16 نفر به مقصد روستاي ابنيك دشت جانستون به سرپرستي اقاي معيري و  اجراي برنامه كوهپيمايي دانشجويان دختر تهران روز پنجشنبه  28 ارديبهشت با حضور 23نفر به مقصد روستا ي اهار ابشار شكر آب به سرپرستي خانم احمدي و همراهي خانم دژوان

                                                                                                               مدیریت تربیت بدنی

                                                                                                               معاونت  دانشجویی