منو های اصلی
Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجرای برنامه کوهپیمایی عمومی دانشجویان دختر کرج به مقصد عظیمیه

در تاریخ 24/1/95تعداد 35 دانشجو به سرپرستی آقای عباس نژاد این مسیر را طی کردند

                                                                                                    مدیریت تربیت بدنی