نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه مهم ثبت نام خوابگاه برای سال تحصیلی 96-1395 در پردیس کرج

باسمه تعالی

اطلاعیه مهم ثبت نام خوابگاه برای سال تحصیلی 96-1395 در پردیس کرج

        دانشجویان واجد شرایط در سنوات مجاز تحصیلی:

  1. دانشجویان کارشناسی ورودی مهر 91 ، کارشناسی ارشد ورودی مهر 93 و دکتری ورودی مهر 90  به بعد.

تبصره: با توجه به محدودیت فضای خوابگاهی به دانشجویان ساکن در شـهر تهران و شهرسـتان های شهریار و قدس و استان البرز،  پردیـس بیـن الملل خوابگاه تعلـق نمی گیرد.

  1. دانشجویان سنواتی

2-1- در صورت موافقت کمیته اسکان حداکثر تا یک نیمسال اضافی می توانند صرفاً با پرداخت نقدی طبق تعرفه ابلاغی صندوق رفاه ( 100% بدون تخفیف) ثبت نام نمایند.

2-2- زمان و روند ثبت نام:

از تاریخ 6/6/95 الی 12/6/95 دانشجویان متقاضی باید در سیستم خوابگاهی گلستان تشکیل گروه داده و اتاق مورد نظر را انتخاب نمایند.

تبصره: راهنمای ثبت نام گروهی در لینک مربوط در صفحه اول گلستان موجود است.

  1. ثبت نام افرادی که بدهی اجاره بهای سال تحصیلی گذشته (95-94)  را دارند، منوط به پرداخت کامل بدهی خواهد بود که باید از طریق پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان  (  www.bp.swf.ir  ) پرداخت شده و شماره سریال، تاریخ و مبلغ فیش آن توسط دانشجو به مسئول ثبت نام اعلام گردد.

خواهران:  به شماره تلفن 34511006 خانم شیخلر برادران: خوابگاه برادران شماره تلفن 34579600 داخلی 2860

  1. شایان ذکر است که فرایند ثبت نام از ابتدا برای همه مقاطع و ورودیهای مجاز مذکور در بند 1 امکان پذیر است .لذا اولویت ثبت نام و انتخاب اتاق با دانشجویانی است که زودتر نسبت به پرداخت بدهی قبلی و تکمیل گروه خود اقدام نمایند. بدیهی است ثبت نام دانشجو پس از انتخاب واحد و واریز اجاره بها در شروع سال تحصیلی قطعی خواهد شد.
  2. آن دسته از دانشجویان مجاز به ثبت نام خوابگاه  که برای اولین بار تقاضای ثبت نام دارند، می بایست نسبت به واریز الکترونیکی ودیعه خوابگاه (مبلغ 1،000،000ریال) )از طریق سیستم گلستان پردازش: دانشجویی خوابگاه ودیعه / هزینه رفاهی پرداخت های الکترونیکی ودیعه / هزینه رفاهی خوابگاه اقدام نمایند.
  3. با توجه به تاریخ کلاس ها از تاریخ 27/6/95 ، بازگشایی خوابگاه ها از روز پنج شنبه 25/6/95 خواهد بود. لذا امکان ورود دانشجویان قبل از تاریخ مذکوربه خوابگاه وجد نخواهد داشت.
  4. بعد از اتمام انتخاب واحد نیمسال اول سال 96-95 دانشجویانی که به هر دلیل ( مرخصی، مشروطی، اخراج و ...)انتخاب واحد نکرده باشند از لیست اسکان حذف خواهند شد.

                                                                                                                                                                                                                                               مدیریت امور خوابگاهها