منو های اصلی
Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعزام دانشجویان دانشگاه به عتبات عالیات به همراه دانشگاه های استان البرز

كاروان زميني دانشجويان دخترمجرد دانشگاه خوارزمي بهمراه ساير دانشگاههاي استان البرز-اعزام:95/5/12

كاروان زميني دانشجويان متاهل دانشگاه خوارزمي به همراه ساير دانشگاههاي استان البرز-اعزام:95/5/19

كاروان هوايي دانشجويان متاهل دانشگاه خوارزمي به همراه ساير دانشگاههاي استان البرز-اعزام:95/5/19