منو های اصلی
Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولين صعود سراسري دانشجويان دانشگاه هاي سراسر كشور به قله الوند

صعود پر افتخار تيم كوهنوردي دانشجويان  دانشگاه خوارزمي به  اولين صعود سراسري دانشگاه هاي سراسر كشوربه قله الوند  مورخ 10 /8/ 96 لغايت 8/12/ 96

 به ميزباني دانشگاه بوعلي سينا همدان

اسامي تيم كوهنوردي

آقاي پدرام مصطفايي

آقاي رحمان رزاقي

اقاي مهدي محسن زاده

اقاي شروين امامقلي زاده سيار

مربي:آقاي دكتر حسين محمدي