منو های اصلی
Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه های مدیریت تربیت بدنی به مناسبت روز کارمند

  برگزاري همايش بزرگ پياده روي و مسابقات چندگانه ورزشي به مناسبت هفته دولت ، روز كارمند و همچنين تقويت روحيه نشاط و شادابي و افزايش بهره وري شغلي بين كاركنان در كرج برگزار گرديد كه در پايان به افراد شركت كننده  در همايش و مسابقات ورزشي جوايزي اهدا گرديد .