منو های اصلی
Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه های کوهپیمایی عمومی دانشجویان دختر در تاریخ 95/12/5

اجرای برنامه کوهپیمایی عمومی دانشجویان دختر تهران در تاریخ 5/12/95به مقصد کلکچال به سرپرستی اقای معیری و خانم احمدی و همراهی خانم دژوان, برنامه کوهپیمایی دانشجویان دختر کرج به مقصد ولیان به تعداد 28 نفر در تاریخ 5/12/95 به سرپرستی آقای عباس نژاد