منو های اصلی
Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاري مرحله دوم جشنواره مسابقات همگاني دانشجويان تهران

جشنواره مسابقات همگاني دانشجويان تهران در تاريخ هاي 19و 26ارديبهشت ماه با برگزاري مسابقات همگاني در رشته هاي دارت. تيروكمان .پرتاب حلقه .شاربولينگ. شوت دروازه كوچك . از ساعت 11:30 الي 13در ساختمان مفتح محوطه دانشگاه با استقبال خوب دانشجويان برگزار گرديد ودر پايان با حضور معاونت محترم دانشجويي و ساير مديران گرانقدر به برندگان مسابقات هديه و قرعه كشي از ميان شركت كنندگان اقاي حجت ميرزازاده و خانم فاطمه علوي برنده دو دستگاه دوچرخه دنده اي شدند.

                                                                                           مدیریت تربیت بدنی

                                                                                            معاونت دانشجویی