منو های اصلی
Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاري مسابقه كندراني

مديريت تربيت بدني در راستاي ايجاد شور وانگيزه در بين دانشجويان دختر ساكن خوابگاه مسابقه مفرح كند راني را در روز جمعه مورخ 10 / 9/ 96 با حضور 40 نفر از دانشجويان  در محوطه خوابگاه دختران (پرديس كرج ) برگزار نمود. لازم به ذكر است اين برنامه ها درپايان هر هفته برگزار خواهد شد