نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دور دوم انتخابات شورای صنفی- رفاهی دانشجویان پردیس کرج

 به اطلاع دانشجویان می رساند:

هیچ از یک از کاندیداهای شورای صنفی - رفاهی دانشجویان در پردیس کرج حایز 50% آرا نشده اند.

لذا بر اساس آیین نامه انتخابات شورای صنفی، دور دوم انتخابات در روز دوشنبه 96/3/1  در محوطه نمایشگاه دائمی با شرکت تمامی نامزدهای مرحله اول برگزار می شود.

                                                            کمیته اجرایی انتخابات شورای صنفی - رفاهی دانشجویان

                                                                             معاونت دانشجویی