منو های اصلی
Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه کوانتوم

کارگاه کوانتوم اسپرسو در روزهای 7و8 دی ماه از ساعت 9الی16 توسط دفتر دانش‌آموختگان با همکاری شرکت نانو فناوران بیستون برگزار شد که موارد ذیل مورد بحث قرار گرفت.

ـ آشنایی با مبانی نظری نرم افزار و نظریه تابعی چگالی

ـ نصب نرم افزار Quantum Espresso

ـ آشنایی با محیط نرم افزار Quantum Espresso

ـ نحوه‌ی ساختن فایل ورودی برای محاسبات مختلف و چگونگی بهینه سازی پارامترهای ورودی

ـ نحوه‌ی ساختن ساختارهای انبوهه و نانو ساختارهای یک بعدی، دو بعدی و نانوذرت

ـ محاسبات بهینه سازی (Optimization) و راهلش نیروها(Relaxation)

ـ رسم نمودارهای ساختار نواری، چگالی حالات و چگالی ابرالکترونی دو بعدی و سه بعدی

ـ محاسبات طیف پاشندگی فونونی

ـ محاسبه ظرفیت گرمایی

ـ آشنایی با نرم افزار Vesta –Xcrysden

ـ نحوه رسم خروجی های نرم افزار