منو های اصلی
Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجهیز و راه اندازی سالن بدنسازی خوابگاه خواهران کرج

این سالن با اعتبار 35 میلیون تومان از محل بودجه تربیت بدنی دانشگاه، مجهز به وسایل بدنسازی بانوان می باشد .سالن بدنسازی خواهران در فضایی به مساحت تقریبی ۱۰۰ متر در خوابگاه ۱۹ خواهران به صورت مجزا برای اولین بار برای دانشجویان دختر راه اندازی شده است.