منو های اصلی
Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشنواره مسابقات ورزش همگاني دانشجويان تهران گراميداشت هفته خوابگاهها

مديريت تربيت بدني با هدف غني سازي اوقات فراغت دانشجويان وتشويق وترغيب آنان به ورزش در تهران، اولين جشنواره مسابقات همگاني دانشجويان به مناسبت آغاز هفته خوابگاهها را برگزار نمود . اين مسابقات در تاريخ 19/2/96 در ساختمان مفتح محوطه پاركينگ دانشگاه از ساعت 11:30 آغاز وتا ساعت 13 بطول انجاميدكه با استقبال خوب دانشجويان همراه بود. پس از برگزاري مسابقات راهپيمايي مسير كوتاه از درب شرقي آغاز و برگشت از درب جنوبي به دانشگاه انجام شد. اين برنامه با حضور گرم آقاي رضا حبيبي مدير محترم امور دانشجويي با اهداي جوايز به برندگان مسابقات بپايان رسيد. لازم به ذكر است در تبليغات انجام شده               قرعه كشي بزرگ دودستگاه دوچرخه به شركت كنندگان در تاريخ 26/2/96  برگزار مي گردد.

                                                                                                                   معاونت دانشجویی