منو های اصلی
Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه كارگروه تخصصي مديران تربيت بدني دانشگاههاي منطقه١ ، روز يكشنبه ٧ آبان ماه به ميزباني دانشگاه خوارزمي

در اين جلسه  آقايان دكتر رستگار، دكتر جوكار، دكتر حسيني، دكتر سيفي، سرهنگ رضايي ، دكتر روحي ، مديران تربيت بدني دانشگاه هاي تربيت مدرس، خوارزمي ، شهيدبهشتي، علم و صنعت ايران، افسري امام حسين، فرهنگيان و دكتر پوركياني مديركل تربيت بدني وزارت علوم ، حبيب اللهي  دبير منطقه يك دانشگاه ها  ودكتر تهامي معاون دانشجويي دانشگاه خوارزمي حضور داشتند.

در اين جلسه تفاهم نامه همكاري در فضاهاي ورزشي بين ٥ دانشگاه علم و صنعت ايران، خوارزمي، شهيد بهشتي، تربيت مدرس و دانشگاه تهران منعقد شد .بر اساس اين تفاهم نامه كه آيين نامه اجرايي آن، متعاقبا تنظيم خواهد شد دانشگاهيان اين ٥ دانشگاه، امكان استفاده از فضاهاي ورزشي همديگر را خواهند داشت.

همچنين مطابق مصوبات جلسه كارگروه تخصصي مديران و براساس نظرخواهي انجام شده از دانشگاه ها ، مقرر شد جشنواره ورزشي كاركنان و اعضا هيات علمي دانشگاه هاي منطقه يك از تاريخ 96/9/15 الي 96/10/5 ، بصورت غير متمركز  و در ٦ رشته ورزشي برگزار شود. ضمنا در خصوص جشنواره رشته هاي همگاني كاركنان در سال 1397 ، متعاقبا تصميم گيري خواهد شد.