نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

زمان انتخابات شورای صنفی - رفاهی دانشجویی پردیس تهران

انتخابات شوراي صنفي دانشجويي دانشگاه خوارزمي واحد تهران

زمان: 96/02/26

مهلت ثبت نام: 11 إلي 18 ارديبهشت 96

مكان ثبت نام: نيم طبقه ساختمان اداري؛ دفتر امور دانشجويي

                               "مديريت دانشجويي"