نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه دانشجویان بورسیه اتباع خارجی

 لطفا در اسرع وقت مدارك خود و خانواده محترم  راجهت دريافت دفترچه بيمه  به اداره رفاه دانشجويان ارائه نماييد.

 

                                                          مدیریت خدمات دانشجویی

                                                             اداره رفاه دانشجویان