نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه متقاضیان شرکت در جشنواره معرفی وانتخاب دانشجوی نمونه دانشگاه و کشوری سال 1395

به اطلاع می رساند دانشجویان متقاضی جهت تکمیل اطلاعات خود می بایست فایل فرم های داوری پژوهشی و فرهنگی را پس از بارگیری تکمیل نموده  و به همراه پرینت مستندات بارگداری شده در درگاه اینترنتی ثبت نام به دفاتر زیر اریه نمایند:

1- تهران- طبقه نهم ساختمان اداری - دفتر معاونت دانشجویی سرکار خانم بهادری

2- کرج- طبقه دوم ساختمان اداری - مرکز ارتباطات و رسانه معاوت دانشجویی- سرکار خانم سلطان حسینی

فرم های داوری پژوهشی                             فرم های داوری فرهنگی