منو های اصلی
Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

كوهپيمايي عمومي دانشجويان پسر كرج به مقصد آبشارسپهسالار

اجراي برنامه كوهپيمايي عمومي دانشجويان پسر كرج به مقصد آبشارسپهسالار در تاريخ 1/2/95 به تعداد 20نفر به سرپرستي آقاي وارسته