منو های اصلی
Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نتایج آرای انتخابات شورای صنفی - رفاهی دانشجویان پردیس کرج

 1. انتخابات شوراي صنفي - رفاهي دانشجويان در دانشگاه خوارزمي پرديس كرج در دو مرحله ( دور اول و دوم) برگزار شد.
 2. دور اول رأي گيري در روز سه شنبه 26/2/96 و دور دوم در روز دو شنبه 1/3/96برگزار شد.
 3.  ميزان حضور دانشجويان در دور اول 1069 نفر و در دور دوم 685 نفر بود

  اسامی منتخبین اصلی و علی البدل شورای صنفی رفاهی دانشجویان دانشگاه خوارزمی پردیس کرج در سال تحصیلی 97-96 به ترتیب آرائ کسب شده

  1. آقای جمال بیدادی                                  296رای             عضواصلی
  2. آقای احمدرضا دریادل                            265رای             عضواصلی
  3. آقای حسین مرادی                                  251رای             عضواصلی
  4. خانم ساحل محمدی                               237 رای            عضواصلی
  5. خانم زینب نعمتی                                   234 رای            عضواصلی
  6. خانم زینب نجفی                                  222 رای            عضواصلی
  7. آقای عارف کاظمی                                206 رای            عضواصلی
  8. آقای حسن غلامی پور                             194 رای            عضواصلی
  9. آقای رحمان رزاقی                                 170 رای            عضواصلی
  10. آقای شاهین اسماعیلی                             158 رای            عضوعلی البدل
  11. آقای میلاد طاهرخانی                              134 رای            عضو علی البدل
  12. آقای سراج ورناصری                              120 رای            عضو علی البدل  

مدیریت خدمات دانشجویی

معاونت دانشجویی