منو های اصلی
Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نفرات برتر جشنواره انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه مرحله دانشگاهی1396

نفرات برتر جشنواره انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه مرحله دانشگاهی1396

  1- ابوالفضل قرایی ( دکترای مهندسی صنایع)

2- محمد یوسفی ( دکترای تربیت بدنی- بیومکانیک ورزشی)

3- محمد امینی فارسانی( دکترای آموزش زبان انگلیسی)

4- المیرا بیرامی( دکترای زیست زشناسی- فیزیولوژی جانوری)

                                                                                                             معاونت دانشجویی فرهنگی