منو های اصلی
Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همايش تربيت بدني و ورزش درتهران و پرديس كرج

در راستاي توسعه ورزش همگاني بمناسبت روزتربيت بدني و ورزش مديريت تربيت بدني اقدام به برگزاري  ويژه برنامه هاي ذيل نمود. اين همايش با حضور  رييس محترم دانشگاه جناب اقاي دكتر سبحان اللهي ، معاون محترم مالي اداري، جناب اقاي دكتر حسيني، معاون محترم دانشجويي جناب اقاي دكتر تهامي، رييس دانشكده تربيت بدني جناب اقاي دكتر الهي  و ساير مديران دانشگاه در تاريخ 1/8/96  از ساعت 12 الي 13:30( پرديس كرج ) و در تاريخ 2/ 8/ 96 ساعت 12 الي 13:30 ( در تهران ) با حضور حداكثري و پر شور دانشجويان و دانشگاهيان محترم و با همكاري انجمن ورزشي، انجمن علمي دانشكده تربيت بدني و بسيج دانشكده تربيت بدني برگزار شد. درپايان مراسم به نفرات شركت كننده در مسابقات به قيد قرعه جوايزي اهدا گرديد .

مسابقه دارت، شاربولينگ، فوتبال انساني، طناب كشي، شوتينگ توپ، برتاپ حلقه، فوتبالدستي، تير اندازي ، كوهنوردي