نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وام ضروری ویژه دکتری دانشگاه خوارزمی

سمه تعالي

 

اطلاعيه ثبت نام وام ضروري ويژه دكتري دانشگاه خوارزمي

زمان ثبت نام :

تهران : 1، 8 و 15 مرداد ماه سال 1396

كرج : 2 ، 9 و 15 مرداد ماه سال 1396

دانشجويان متقاضي پس از دريافت فرم تقاضا ي وام ضروري ويژه دكتري از ادارات رفاه دانشجويان تهران يا كرج نسبت به تكميل آن اقدام نموده و پس از تاييد معاون دانشجويي دانشگاه حداكثر تا تاريخ 1396/05/15                           تحويل اداره رفاه دانشجويان نمايند.

تذكرات :

1-  وام در سنوات مجاز تحصيلي پرداخت مي شود .

2  - وام صرفا" يكبار در طول سال تحصيلي پرداخت مي شود .

3 – دانشجوياني كه نتوانند  در مدت اعلام شده ثبت نام نمايند مي توانند در سال دوم ( سال تحصيلي 97-96 ) از ابتداي مهر ماه سال 1396 ثبت نام نمايند .

4 – مبلغ وام ويژه دكتري 30/000/000 ريال ( سه ميليون تومان  ) مي باشد .

 

اداره رفاه دانشجويان