منو های اصلی
Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وزن کشی و ثبت نام مسابقه ی طناب کشی

وزن کشی و ثبت نام مسابقه ی طناب کشی
از سری مسابقات مهیج جشن ورزش
ثبت نام تیم و وزن کشی:یکشنبه از ساعت 12 تا 13 دفتر انجمن ورزشی
زمان مسابقه:دوشنبه ساعت 12:15