فراخوان انتخاب دانشجوی نمونه دانشگاهی و کشوری1400 فراخوان انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه دانشگاهی و کشوری سال ۱۴۰۰

 | تاریخ ارسال: 1400/9/16 | 
فراخوان بیست و نهمین انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه دانشگاهی و کشوری سال ۱۴۰۰
شرایط اولیه :
 1. حداقل معدل کل برای دانشجویان مقطع کارشناسی ۱۶ ، کارشناسی ارشد ۱۷ و دکتری PHD ۱۷ می باشد.
 2. دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری بدون احتساب نمره پایان نامه باید حد نصاب معدل کل بند فوق را احراز نمایند.
 3. برای دانشجویان مقاطع تحصیلی تکمیلی، کسب شرط حداقل معدل در مقاطع قبلی )حداقل معدل کارشناسی ۱۶ برای دانشجویان متقاضی مقطع کارشناسی ارشد و حداقل معدل ۱۷ کارشناسی ارشد برای دانشجویان متقاضی مقطع دکتری( الزامی است.
 4. دانشجویان پس از گذراندن حداقل چهار نیمسال در مقطع کارشناسی، دو نیم سال در مقطع کارشناسی ارشد و دانشجویان مقطع دکتری تخصصی PHD پس از گذراندن آزمون جامع می توانند در جشنواره شرکت کنند.
 5. بند۲-۴ آیین نامه به دلیل شرایط کرونا در دو سال اخیر به دلیل مبتلا شدن برخی از دانشجویان به کرونا،سابقه سنواتی منظور نمی شود.
 6. تمامی فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشجو می بایست مرتبط با مقطع مورد تقاضا باشد.
 7. کسب حداقل امتیاز از فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی- اجتماعی برای دانشجوی متقاضی الزامی است.
 8. دانشجویان دارای سابقه محکومیت قطعی از شورای انضباطی و یا مراجع قانونی ذیربط در مقطع مورد تقاضا، مجاز به شرکت نمی باشند.
 9. شرط سنی شرکت در جشنواره حداکثر ۴۱ سال می باشد.
 10. دانشجویانی که پس از فراخوان جشنواره سال ۱۳۹۸ فارغ التحصیل شده اند می توانند درجشنواره نمونه سال ۱۴۰۰ شرکت کنند.
 11. سه امتیاز به صورت افزوده به دانشجویانی تعلق می گیرد که در زمینه کرونا فعالیت داشته اند.
دانشجویان با مراجعه به سامانه PORTAL.SAORG.IR  از تاریخ ۲۰ تا ۳۰ آذر نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام نمایند.
جهت هر گونه هماهنگی و پاسخگویی، دانشجویان می توانند در کرج به سرکار خانم قائدرحمتی طبقه دوم ساختمان اداری معاونت دانشجویی و درتهران به سرکار خانم سلطان حسینی طبقه نهم ساختمان سمیه معاونت دانشجویی مراجعه کنند.
لطفا پس ار مطالعه کامل آیین نامه اقدام به شرکت در جشنواره نمایید
معاونت دانشجویی دانشگاه خوارزمیCAPTCHA

دفعات مشاهده: 3426 بار   |   دفعات چاپ: 237 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر