معرفی معاونت دانشجویی و شرح وظایف

تاریخچه و مراحل تحولات تشکیلاتی معاونت دانشجویی:
۱. مدیریت امور دانشجویی
۲. معاونت دانشجویی شامل مدیریت امور دانشجویی اداره تربیت بدنی و فوق برنامه
۳. مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه زیر نظر معاون دانشجویی و فرهنگی
۴. تفکیک معاونت فرهنگی و معاونت دانشجویی از سال ۱۳۸۹ تا کنون
اسامی معاونین و مدیران دانشجویی از ابتدا تا کنون: 
 1. دکتر گلستانیان
 2. دکتر جهانشاهلو
 3. دکتر آموزگار
 4. دکتر رضا محمودی
 5. رضا حبیبی
 6. دکتر نجفی
 7. دکتر فلاح
 8. دکتر شاه زمانیان
 9. دکتر مهدوی
 10. دکتر صراف زاده
 11. دکتر مرادی
 12. دکتر رضا محمودی
 13. رضا حبیبی
 14. دکتر تاجیک اسماعیلی
 15. دکتررضا محمودی
 16. دکتر محمود نیا
 17. دکتر عزیزاله حبیبی
 18. دکتر علی شماعی
 19. دکترعزیزاله حبیبی
 20. دکترتهامی
 21. دکتر بیژن عبدالهی
 22. دکتر احمدزنگانه
اهداف :
 حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه یکی از مهمترین و فعال ترین حوزه ها در سطح دانشگاه است که مجری سیاست ها و خط مشی دانشگاه در حوزه خدمات رفاهی دانشجویان می باشد، برنامه ریزی، نظارت و اجرای برنامه های متعدد در راستای ارائه خدمات بهتر رفاهی به دانشجویان اعم از امور بهداشتی ، سلامت ، تغذیه، خوابگاه ، انواع وام ها ، بیمه ها ، مراکز خدماتی ، سرویس ایاب و ذهاب ، ورزشی ، درمان و مشاوره به دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی و بنا بر اقتضاء به سایر اقشار محترم دانشگاهی ( هیات علمی و کارمندان ) و سایر ماموریت های درون و برون سازمانی که به تشخیص مقامات مسئول واگذار می گردد از طریق واحدهای سازمانی ذیربط با شرح وظایفی مشخص و برخوردار از تشکیلات سازمانی وظایف محوله را عملیاتی می نماید .

دفعات مشاهده: 3269 بار   |   دفعات چاپ: 449 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر