معاونت دانشجویی- مطالب صفحه اصلی قبلی
برگزاری کمیته حوادث غیر مترقبه دانشگاه خوارزمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/3/16 | 

پنجمین جلسه کمیته حوادث غیرمترقبه دانشگاه، روز چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ با حضور دکترکریم معاون اداری مالی و توسعه منابع و اعضاء کمیته در کرج تشکیل شد. در این جلسه، اعضاءکمیته به ارائه گزارش عملکرد هفتگی پرداختند. مقرر شد فهرست اولویت های تعمیرات اساسی خوابگاهها تا پایان خرداد تهیه شود، همچنین تصمیمات لازم جهت تأمین آب برای فضای سبز دانشگاه اتخاذ شد.


نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی:
http://khu.ac.ir/find-33.8236.68854.fa.html
برگشت به اصل مطلب