معاونت دانشجویی- مطالب صفحه اصلی قبلی
راهنمای تصویری نحوه أخذ رأی در انتخابات الکترونیکی شورای صنفی رفاهی دانشجویی از طریق سامانه گلستان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/10/23 | 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی:
http://khu.ac.ir/find-33.8236.71128.fa.html
برگشت به اصل مطلب