معاونت دانشجویی- مطالب صفحه اصلی قبلی
نتایج انتخابات شورای صنفی- رفاهی دانشجویی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/10/24 | 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی:
http://khu.ac.ir/find-33.8236.71152.fa.html
برگشت به اصل مطلب