معاونت دانشجویی- مطالب صفحه اصلی قبلی
تمدید مهلت ثبت نام در جشنواره انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه ۱۴۰۲

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/11/23 | 
با توجه به درخواستهای مکرر دانشجویان مهلت ثبت نام در جشنواره، تا پایان روز ۴ اسفندماه ۱۴۰۲ ، تمدید میشود.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی:
http://khu.ac.ir/find-33.8236.71399.fa.html
برگشت به اصل مطلب