معاونت دانشجویی- مطالب صفحه اصلی قبلی
برگزاری سومین جلسه کمیته حوادث غیرمترقبه دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/2/30 | 
 
سومین جلسه کمیته حوادث غیرمترقبه دانشگاه، روز دوشنبه ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ با حضور دکترکریم معاون اداری مالی و توسعه منابع و اعضاء کمیته در کرج تشکیل شد. در این جلسه، اعضاءکمیته به ارائه گزارش عملکرد هفتگی پرداختند. در ادامه موضوعاتی از قبیل تأمین سرمایش خوابگاهها، برگزاری یک دوره آموزش اطفاء حریق برای همکاران خدمات و امور دانشجویی، راه اندازی یک حلقه چاه جهت آبیاری فضای سبز دانشگاه، صرفه جویی بیشتر با استفاده از سردوش‌های کاهنده مصرف آب در خوابگاهها مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ شد. 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی:
http://khu.ac.ir/find-33.8236.68678.fa.html
برگشت به اصل مطلب