معاونت دانشجویی- مطالب صفحه اصلی قبلی
شروع به کار رستوران آزاد و سلف سرویس دانشجویی پردیس تهران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/7/3 | 

باتوجه به شروع ترم تحصیلی و خوش‌آمد گویی به دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی؛  آشپزخانه ها، سلف های دانشجویی، رستوران آزاد و انبارها به همت معاون و مدیر محترم دانشجویی، مدیریت محترم دفتر فنی، مدیریت محترم امور عمومی وکارکنان زحمت کش اداره تغذیه بازسازی و بهینه سازی شد  و اکنون آماده پذیرایی شما عزیزان میباشد.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی:
http://khu.ac.ir/find-33.8236.69757.fa.html
برگشت به اصل مطلب