معاونت دانشجویی- مطالب صفحه اصلی قبلی
عدم برگزاری انتخابات شورای صنفی- رفاهی دانشجویی در تاریخ تعیین شده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/10/18 | 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی:
http://khu.ac.ir/find-33.8236.71095.fa.html
برگشت به اصل مطلب