معاونت دانشجویی- مطالب صفحه اصلی قبلی
جزئیات برگزاری انتخابات شورای صنفی رفاهی دانشجویی سال تحصیلی ۱۴۰۳ -

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/10/19 | 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی:
http://khu.ac.ir/find-33.8236.71108.fa.html
برگشت به اصل مطلب