اهداف و وظایف
Student Vice Chancellor is one of the active departments in the university that has university policies and policies, planning, monitoring and implementation of welfare services (nutrition, housing, loans, insurance, service centers, student transportation services, etc.) . ), Sports, treatment and counseling to Iranian and non-Iranian students and, if necessary, to other respected academic groups (professors and staff) and other extra-organizational missions that, at the discretion of the responsible authorities, through 6 organizational units, describe specific tasks and structure. Organizational to perform assigned tasks.
اطلاعیه ها
اطلاعیه شماره ۲ انتخابات شورای صنفی رفاهی دانشجویی
2023/11/22
اطلاعیه شماره یک ستاد انتخابات شورای صنفی- رفاهی دانشجویی
2023/11/19
فراخوان جایزه بزرگ بنیاد البرز
2023/10/22
شروع به کار رستوران آزاد و سلف سرویس دانشجویی پردیس تهران
2023/09/25
برگزاری جلسه شورای بررسی موارد خاص دانشگاهی و استانی موسسات وابسته
2023/08/30
ارائه تسهیلات به دانشجویان برای سفر اربعین
2023/08/22
هفتمین جلسه کمیته حوادث غیرمترقبه دانشگاه، برگزار شد
2023/06/28
برگزاری ششمین جلسه کمیته حوادث غیرمترقبه دانشگاه
2023/06/17
جلسه جذب سرمایه گذار دانشگاه
2023/06/6
برگزاری کمیته حوادث غیر مترقبه دانشگاه خوارزمی
2023/06/6
برگزاری سومین جلسه کمیته حوادث غیرمترقبه دانشگاه
2023/05/20
برگزاری جلسه کمیته حوادث غیرمترقبه دانشگاه
2023/05/20
راهنمای کاربری سامانه جدید صندوق رفاه و ثبت نام در خوابگاه توسط دانشجویان
2023/05/13
اطلاعیه مهم خوابگاه
2023/05/9
تقدیر معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار البرز از آقای آزاد آهنگران
2023/04/24