اهداف و وظایف
Student Vice Chancellor is one of the active departments in the university that has university policies and policies, planning, monitoring and implementation of welfare services (nutrition, housing, loans, insurance, service centers, student transportation services, etc.) . ), Sports, treatment and counseling to Iranian and non-Iranian students and, if necessary, to other respected academic groups (professors and staff) and other extra-organizational missions that, at the discretion of the responsible authorities, through 6 organizational units, describe specific tasks and structure. Organizational to perform assigned tasks.
اخبار
تقدیر از دانشجویان نمونه کشوری دانشگاه خوارزمی
 تقدیر از دانشجویان نمونه کشوری دانشگاه خوارزمی در بیست و نهمین دوره آیین معرفی و تجلیل از دانشجویان و اعضای هیئت علمی نمونه ...
July 5, 2022
انتخاب و تجلیل از دانشجوی نمونه بین الملل(غیرایرانی) در برنامه جشنواره دانشجوی نمونه کشوری ( ۱۴۰۰ ) ...
انتخاب و تجلیل از دانشجوی نمونه بین الملل(غیرایرانی) در جشنواره دانشجوی نمونه کشوری ( ۱۴۰۰ )
December 25, 2021
اطلاعیه ها
تقدیر از دانشجویان نمونه کشوری دانشگاه خوارزمی
 تقدیر از دانشجویان نمونه کشوری دانشگاه خوارزمی در بیست و نهمین دوره آیین معرفی و تجلیل از دانشجویان و اعضای هیئت علمی نمونه ...
2022/07/5
مراسم جشن اختتامیه هفته خوابگاه ها در واحد تهران
2022/06/19
پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعی (سابقه وبازنشتگی و درمان)در قالب بیمه دانشجویی
2022/05/28
کسب افتخاری دیگر توسط دو دانشجوی دانشگاه خوارزمی در جشنواره انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه کشوری ...
2022/04/16
مراسم تکریم و تجلیل از بازنشستگان معاونت دانشجویی واحد تهران
2022/03/9
مراسم تکریم و تجلیل از بازنشستگان معاونت دانشجویی واحد تهران
2022/03/9
فراخوان جایزه ادبی البرز سال ۱۴۰۱( تجلیل از برگزیدگان علمی کشور)
2022/02/19
انتخاب و تجلیل از دانشجوی نمونه بین الملل(غیرایرانی) در برنامه جشنواره دانشجوی نمونه کشوری ( ۱۴۰۰ ) ...
انتخاب و تجلیل از دانشجوی نمونه بین الملل(غیرایرانی) در جشنواره دانشجوی نمونه کشوری ( ۱۴۰۰ )
2021/12/25
تمدید مهلت ثبت نام انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه کشوری سال ۱۴۰۰
2021/12/21
انجام تست HIVایدز در مرکز بهداشت و درمان واحد تهران دانشگاه خوارزمی
2021/12/14
فراخوان انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه دانشگاهی و کشوری سال ۱۴۰۰
2021/12/7
تمدید مهلت ثبت نام کاندیداتوری در انتخابات شورای صنفی رفاهی دانشجویی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰
2021/11/24
آغاز فرآیند برگزاری انتخابات شورای صنفی رفاهی دانشجویی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در تهران و کرج
2021/11/21
آغاز فرآیند برگزاری انتخابات شورای صنفی رفاهی دانشجویی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در واحد تهران و کرج ...
2021/11/20
پیام معاون دانشجویی به مناسبت سال تحصیلی جدید
2021/09/20