اهداف و وظایف
حوزۀ معاونت دانشجویی دانشگاه یکی از فعال­ترین حوزه‌­ها در سطح دانشگاه است که مجری سیاست­‌ها و خط­ مشی دانشگاه، برنامه­‌ریزی، نظارت و اجرا بر ارائۀ خدمات رفاهی (تغذیه، خوابگاه، وام، بیمه، مراکز خدماتی، سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی و ...)، ورزشی، درمان و مشاوره به دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی و بنا بر اقتضا، به سایر اقشار محترم دانشگاهی (هیأت­ علمی و کارمندان) و سایر مأموریت‌های برون سازمانی که به تشخیص مقامات مسئول واگذار می‌گردد از طریق ۶ واحد سازمانی با شرح وظایفی مشخص و برخوردار از تشکیلات سازمانی وظایف محوله را عملیاتی می‌نماید.
اخبار
انتخاب و تجلیل از دانشجوی نمونه بین الملل(غیرایرانی) در برنامه جشنواره دانشجوی نمونه کشوری ( ۱۴۰۰ ) ...
انتخاب و تجلیل از دانشجوی نمونه بین الملل(غیرایرانی) در جشنواره دانشجوی نمونه کشوری ( ۱۴۰۰ )
شنبه ۴ دی ۱۴۰۰
اطلاعیه ها
کسب افتخاری دیگر توسط دو دانشجوی دانشگاه خوارزمی در جشنواره انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه کشوری ...
۱۴۰۱/۱/۲۷
مراسم تکریم و تجلیل از بازنشستگان معاونت دانشجویی واحد تهران
۱۴۰۰/۱۲/۱۸
مراسم تکریم و تجلیل از بازنشستگان معاونت دانشجویی واحد تهران
۱۴۰۰/۱۲/۱۸
فراخوان جایزه ادبی البرز سال ۱۴۰۱( تجلیل از برگزیدگان علمی کشور)
۱۴۰۰/۱۱/۳۰
انتخاب و تجلیل از دانشجوی نمونه بین الملل(غیرایرانی) در برنامه جشنواره دانشجوی نمونه کشوری ( ۱۴۰۰ ) ...
انتخاب و تجلیل از دانشجوی نمونه بین الملل(غیرایرانی) در جشنواره دانشجوی نمونه کشوری ( ۱۴۰۰ )
۱۴۰۰/۱۰/۴
تمدید مهلت ثبت نام انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه کشوری سال ۱۴۰۰
۱۴۰۰/۹/۳۰
انجام تست HIVایدز در مرکز بهداشت و درمان واحد تهران دانشگاه خوارزمی
۱۴۰۰/۹/۲۳
فراخوان انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه دانشگاهی و کشوری سال ۱۴۰۰
۱۴۰۰/۹/۱۶
تمدید مهلت ثبت نام کاندیداتوری در انتخابات شورای صنفی رفاهی دانشجویی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰
۱۴۰۰/۹/۳
آغاز فرآیند برگزاری انتخابات شورای صنفی رفاهی دانشجویی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در تهران و کرج
۱۴۰۰/۸/۳۰
آغاز فرآیند برگزاری انتخابات شورای صنفی رفاهی دانشجویی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در واحد تهران و کرج ...
۱۴۰۰/۸/۲۹
پیام معاون دانشجویی به مناسبت سال تحصیلی جدید
۱۴۰۰/۶/۲۹
قابل توجه متقاضیان تحصیل ( اتباع غیرایرانی) تمدید مهلت اقامت دانشجویی
۱۴۰۰/۶/۸
تقدیر و تشکر از همکار بازنشسته خوابگاه ها سرکار خانم دانشی
۱۴۰۰/۳/۲۴
کسب مقام مرکز مشاوره فعال توسط مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی
۱۴۰۰/۳/۱۸