بایگانی بخش مطالب صفحه اصلی قبلی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 230 | تعداد کل بازدید های مطالب: 1,109,717 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸ -

بزرگداشت روز پزشک و تقدیر از پزشکان دانشگاه

(function($) { $('head').append(''); })(jQuery); (function($) {$(function() {$("#ad-gallery_cke_gozdswi3_slideShow").on("click",".ad-image",function(){var imgObj =$(this).find("img");var isrc=imgObj.attr("src");var ititle=null;var idesc=null;var iname=isrc.split('/');iname=iname[iname.length-1];var imgdescid=$(this).find(".ad-image-description");if(imgdescid){ititle=$(this).find(".ad-description-title");if(ititle)ititle=ititle.text();if(ititle!='')ititle=''+ititle+'';idesc=$(this).find("span");if(idesc)idesc=idesc.text();if(idesc!=''){if(ititle!='')ititle=ititle+'';idesc=''+idesc+'';}}$.fancybox.open({href:isrc,beforeLoad:function(){this.title=ititle+idesc;},});});});})(jQuery); (function($) { $('head').append(''); })(jQuery); (function($) {$(function() { var galleries = $('#ad-gallery_cke_gozdswi3_slideShow').adGallery({loader_image: '/ckedit/plugins/slideshow/3rdParty/ad-gallery/loader.gif', width:false, height:300, start_at_index: 0, animation_speed: 500, update_window_hash: false, effect: 'fade', slideshow: { enable: true, autostart: true, start_label: 'ادامه ', stop_label: 'توقف', speed: 7000}});});})(jQuery);

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ -

انجام تست پایش سلامت

img_yw_news
شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ -

روز جهانی بدون دخانیات

صفحه 6 از 9